Verzekeren

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn, het doel is uw risico’s in kaart te brengen en vervolgens na te gaan of, en op welke manier, die risico's afgedekt zouden moeten worden. Dit gebeurt op particulier of zakelijk niveau.

Bij het afdekken van risico's gaan wij na wat de mogelijkheden op de markt zijn. Welke soort polis is noodzakelijk? Welke verzekeraar levert deze polis? Soms moeten er verschillende opties met elkaar vergeleken worden. Wanneer alle risico's in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar u dat wenst of we wijzigen de bestaande polissen. Uiteraard controleren wij of de aangeleverde polissen correct zijn. Ook wanneer uw omstandigheden wijzigen, zullen wij de polissen up-to-date houden. Dat vereist samenwerking vanuit beide kanten, want als u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen in omstandigheden, zullen wij uw risico's inzichtelijk en beheersbaar te houden!

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij u te hulp. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen.

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!